Zadania samorządu w zakresie ochrony zdrowia wobec kwestii przekształceń SP ZOZ.

2015-05-29

Czy przekształcenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w strukturze której udziały zostają objęte także przez prywatnego przedsiębiorcę, ma na celu wyzbycie się przez powiat obowiązku realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i tym samym jest sprzeczne z prawem?

Tak sformułowane pytanie zostało przedstawione przez Prokuratora Okręgowego w Krakowie w ramach skargi na uchwałę Rady Powiatu w Olkuszu, w sprawie przekształcenia tamtejszego Zespołu Opieki Zdrowotnej w spółkę kapitałową, w której 30% udziałów miał objąć samorząd, a pozostałą część prywatny przedsiębiorca.

W wyroku z dnia 17 marca 2015 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt III SA/Kr 404/14), odmówił słuszności stanowisku prokuratury przedstawiając w tym przedmiocie pogłębioną argumentację.

Zgodnie ze stanowiskiem sądu, procedura przekształcenia SP ZOZ-u w spółkę kapitałową jest poddana ścisłej regulacji. Przede wszystkim, wymaganym jest, aby proces zmian gwarantował zapewnienie przez podmiot podlegający przekształceniu, ciągłości świadczenia usług medycznych. Należy zastanowić się w tym miejscu, czy po przekształceniu, jedynym udziałowcem spółki ma pozostać powiat czy też dopuszczalnym jest wariant zbycia części udziałów na rzecz podmiotu niepublicznego.

W świetle powołanego orzeczenia, konstytucyjny obowiązek organów samorządowych do zapewniania obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, nie stanowi przeszkody do dopuszczenia do przekształconej struktury podmiotu niepublicznego. Przepisy prawa bowiem nie przewidują obowiązku utworzenia, ani nawet prowadzenia podmiotu leczniczego przez samorząd. Na jednostkach samorządu terytorialnego ciąży jedynie obowiązek nadzoru w tym zakresie.

Jednak samorządy wciąż podchodzą do procesów przekształcania SP ZOZ-ów z dużą dozą ostrożności. Widoczna jest obawa przed przystąpieniem prywatnych przedsiębiorców do struktury własnościowej przekształconych podmiotów. Ponadto, wśród społeczności lokalnej da się często zauważyć przekonanie, iż przekształcenie SP ZOZ-u w spółkę kapitałową, której wspólnikiem zostaje podmiot prywatny, ma na celu jedynie wyzbycie się przez powiat swoich obowiązków w zakresie ochrony zdrowia. Należy jednak zauważyć, że partnerstwo podmiotu niepublicznego niesie za sobą wymierne korzyści. Rozwiązanie takie może przyczynić się przede wszystkim do zwiększenia aktywów podmiotu leczniczego prowadzonego dotychczas przez samorząd, a co za tym idzie, do dynamicznego rozwoju placówki.

Przykładem sprawnie funkcjonującego podmiotu z udziałem prywatnym jest chociażby Nowy Szpital w Olkuszu, którego Prezes wskazuje, że placówka ciągle się rozwija i zdobywa nowych pacjentów oraz poszerza zakres świadczonych usług medycznych. Warto wskazać również na Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach, które w marcu br. Zostało nagrodzone na gali „Osobowości i Sukcesy Roku 2015”, za szybkie przekształcenie w jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych. Co więcej, Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach to przykład placówki, w której nie część, ale większość udziałów znajduje się w rękach prywatnego udziałowca.

Powyższe przypadki wyraźnie wskazują, że profesjonalnie przeprowadzona procedura przekształcenia, może przynieść zauważalny sukces na konkurencyjnym rynku usług medycznych.

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Skomentuj ten wpis:

Twój e-mail nie będzie nigdy publikowany lub udostępniany. Pola wymagane zostały oznaczone jako *

Opcja "Wyślij komentarz" służy do podzielenia się swoją opinią w zakresie objętym treścią artykułu. Wysłanie komentarza nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Treść komentarza przed publikacją będzie weryfikowana a jej akceptacja, będzie zależeć od administratora i/lub redaktorów bloga.

Wysyłając dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz.833.

*

*