OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI CZY GWARANCJA RÓWNOŚCI?

2014-09-18

Małopolski Oddział Wojewódzkiego NFZ przypomina w komunikacie w sprawie korzystania z pomocy w stanach nagłych, że świadczeniodawcy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej mają przyjmować pacjentów w godzinach od 8:00 do 18:00. Fundusz wskazuje, że świadczenia udzielane poza wskazanymi godzinami nie będą świadczeniami gwarantowanymi, czyli objętymi umową z NFZ. W praktyce oznacza to, że po godzinie 18 pacjenci będą mogli być przyjęci wyłącznie na zasadach praktyki komercyjnej placówki. Kontynuuj czytanie

Agata Starecka

Agata Starecka

Radca Prawny

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

2h 35 min dłużej dla radiologów, czyli nowe warunki zatrudnienia

2014-05-08

Od 2 lipca br. zwiększy się wymiar czasu pracy przedstawicieli niektórych zawodów medycznych. Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która wchodzi w życie 1 lipca br. wydłuża czas pracy pracowników komórek radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizjoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i prosektoriów z 5 godz. na 7 godz. 35 min. Kontynuuj czytanie

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Kolejne ograniczenia dla podmiotów leczniczych

2014-04-30

Wprowadzenie instrumentu opinii wojewody w sprawie celowości podejmowania nowych inwestycji jest jednym z założeń projektu zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej… z dnia 7 kwietnia 2014 r. Jakie są zamiary ustawodawcy? Kontynuuj czytanie

Katarzyna Włodarczyk

Katarzyna Włodarczyk

Aplikant Radcowski

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Równość stron wg NFZ

2014-04-18

Utratą kontraktu z NFZ ryzykują kontrolowani świadczeniodawcy, którzy podważają zasadność wykonania zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym NFZ i nie zamierzają ich wykonać. Kontynuuj czytanie

Damian Sawicki

Damian Sawicki

Radca Prawny

Pochwała dla projektowanych zmian

2014-04-16

Całkiem niedawno, bo dokładnie na początku marca, komentowałam lukę w obowiązującej ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tzn. brak uregulowania okresu wykluczenia z postępowania konkursowego potencjalnego świadczeniodawcy, z którym wcześniej z przyczyn leżących po jego stronie, oddział wojewódzki Funduszu rozwiązał umowę w trybie natychmiastowym. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, można by było przyjąć, że taki świadczeniodawca z udziału w kolejnych z postępowań konkursowych jest wykluczony na zawsze.

Ostatnio wpadł mi w ręce projekt zmian w/w ustawy, datowany na dzień 7 kwietnia br. Tym wpisem, chciałabym wyrazić swoją pochwałę dla planowanej nowelizacji. Jednym z założeń projektu jest wprowadzenie pięcioletniego okresu, w ciągu którego oferta nierzetelnego świadczeniodawcy będzie podlegała odrzuceniu przez NFZ.

Tym samym, z ulgą mogą odetchnąć wszyscy świadczeniodawcy, których dotyczyło opisywane wykluczenie. Po wejściu w życie planowanych zmian, przez 5 lat od rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, będą oni w fazie swoistego katharsis. Po tym okresie, Fundusz daruje im ich przewinienia. W kolejnych postępowaniach konkursowych, ponownie na warunkach ogólnych, będą mogli brać udział w rywalizacji, w której zwycięstwem jest kontrakt z NFZ.

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Koniec limitów!

2014-04-15

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz podjął decyzję dotyczącą limitów w onkologii i przedstawił propozycje zmian mających na celu usprawnienie procesu leczenia pacjentów. Projekt aktów prawnych wprowadzających nowe rozwiązania przedstawiony został 7 kwietnia 2014 r. i budzi dylemat dotyczący tego, kto zyska, a kto straci. Kontynuuj czytanie

Katarzyna Włodarczyk

Katarzyna Włodarczyk

Aplikant Radcowski

NIK wystawia niską ocenę NFZ

2014-04-01

Gospodarowanie przez Fundusz publicznymi pieniędzmi, pochodzącymi ze składek zdrowotnych obywateli, pozostawia wiele do życzenia.

W dniu 19 marca 2014 r. NIK opublikowała na swojej stronie internetowej wyniki kontroli dotyczące kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2010-2013. Kontynuuj czytanie

Agata Starecka

Agata Starecka

Radca Prawny

Świadczeniodawco, zastanów się zanim podpiszesz aneks!

2014-03-17

NFZ stawia Cię pod murem? Możesz się bronić.  W obawie przed zerwaniem kontraktu, nie musisz zgadzać się na wszystkie przedstawione przez Fundusz zmiany warunków umowy. Co do zasady, umowa nie może zostać wypowiedziana z powodu braku zgody jednej ze stron na zmianę jej treści. Kontynuuj czytanie

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Komisje – NIE dla lekarzy

2014-03-14

Przepisy stanowiące, że lekarzom nie przysługuje prawo do występowania przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych są zgodne z Konstytucją RP. Tak 11 marca 2014 r. orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Kontynuuj czytanie

Katarzyna Włodarczyk

Katarzyna Włodarczyk

Aplikant Radcowski