Dyrektywa fałszywkowa – co oznacza dla Szpitali?

2019-01-29

W dniu 7 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, w związku z dostosowaniem krajowego porządku prawnego do norm prawnych dyrektywy fałszywkowej, Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Karolina Polowczyk

Karolina Polowczyk

Asystent Radcy Prawnego

Za wypoczynek po dyżurze będą pieniądze dla rezydentów. Ale nie dla specjalistów

2019-01-17

„Za wypoczynek po dyżurze będą pieniądze dla rezydentów. Ale nie dla specjalistów” – Artykuł mec. Katarzyny Fortak-Karasińskiej i mec. Anny Lazari dla Menedżera Zdrowia

Minister zdrowia zobowiązał szpitale do zapłaty rezydentom za czas wypoczynku po dyżurze. Oznacza to, że rezydenci otrzymają dodatkowe wynagrodzenie a lekarze specjaliści nie. Takie rozwiązanie spowoduje nową falę roszczeń płacowych.

Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Czy wypowiadanie umów opt-out jest legalne?

2017-11-26

Nowa forma sprzeciwu lekarzy rezydentów wobec warunków zatrudnienia, a więc masowe wypowiadanie tzw. klauzuli opt – out, budzi coraz więcej pytań, głównie skupiających się wokół samej możliwości swobodnego rezygnowania z takiego postanowienia umownego. Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Znamy ostateczną wersję algorytmu do obliczania wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia w kolejnych okresach rozliczeniowych

2017-11-02

26 września 2017 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (poz. 1783). Jest to tym samym już czwarty akt wykonawczy związany z marcową nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 844), która przewidziała zorganizowanie lecznictwa szpitalnego w formie tzw. sieci szpitali.

Przypomnieć wypada, iż zgodnie z ww. nowelizacją wszystkie placówki zakwalifikowane do systemu zabezpieczenia (PSZ) będą pozyskiwały środki finansowe w ramach ryczałtu systemu zabezpieczenia. Kwota tego ryczałtu będzie obejmowała łącznie wszystkie profile, rodzaje i zakresy, w ramach których świadczeniodawca udziela świadczeń w systemie zabezpieczenia.

Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Świadczeniodawcy kontra NFZ w sprawie rehabilitacji

2017-09-04

W ostatnich miesiącach oddziały wojewódzkie NFZ ogłosiły konkursy na zawarcie umów dot. świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie: „fizjoterapia domowa”. Świadczeniodawcy zgłaszający swoje oferty wykazywali, iż spełniają wszystkie wymagania określone dla realizacji świadczeń obowiązujących przepisach prawa. Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Czy NFZ wyręcza AOTMiT przy wycenie świadczeń?

2017-08-24

Niespełna dwa tygodnie temu na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczono projekt zmiany zarządzenia Prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. Propozycja nowego brzmienia załącznika nr 9 do zarządzenia, czyli tzw. charakterystyki JGP, odbiła się głośnym echem nie tylko w środowisku kardiologicznym, ale także wśród prawników specjalizujących się w prawie medycznym. W czym problem?

Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

„Dla kogo zmiany w IOWISZ-u będą korzystne?” – Artykuł mec. Katarzyny Fortak-Karasińskiej dla Polityki Zdrowotnej

2017-08-14

Po niespełna roku od uruchomienia systemu oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany w regulacji zawartej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zmierzające do doprecyzowania procedury uzyskiwania opinii o celowości inwestycji oraz, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, będące przejawem działań racjonalizatorskich w oparciu o wnioski płynące z praktycznego stosowania Instrumentu Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Aneksowanie zamiast umów? Komentarz mec. Katarzyny Fortak-Karasińskiej

2017-07-20

Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał zgodę od ministerstwa finansów na zmianę planu finansowego na rok 2017 i uruchomienie rezerwy celowej. Teoretycznie więc Fundusz może ogłosić konkursy dla świadczeniodawców, którzy nie znaleźli się w tzw. sieci szpitali. Pojawiły się jednak informacje, że NFZ rozważa zamiast konkursów aneksowanie umów. Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny