Znamy ostateczną wersję algorytmu do obliczania wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia w kolejnych okresach rozliczeniowych

2017-11-02

26 września 2017 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (poz. 1783). Jest to tym samym już czwarty akt wykonawczy związany z marcową nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 844), która przewidziała zorganizowanie lecznictwa szpitalnego w formie tzw. sieci szpitali.

Przypomnieć wypada, iż zgodnie z ww. nowelizacją wszystkie placówki zakwalifikowane do systemu zabezpieczenia (PSZ) będą pozyskiwały środki finansowe w ramach ryczałtu systemu zabezpieczenia. Kwota tego ryczałtu będzie obejmowała łącznie wszystkie profile, rodzaje i zakresy, w ramach których świadczeniodawca udziela świadczeń w systemie zabezpieczenia.

Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Równość stron wg NFZ

2014-04-18

Utratą kontraktu z NFZ ryzykują kontrolowani świadczeniodawcy, którzy podważają zasadność wykonania zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym NFZ i nie zamierzają ich wykonać. Kontynuuj czytanie

Damian Sawicki

Damian Sawicki

Radca Prawny