Równość stron wg NFZ

2014-04-18

Utratą kontraktu z NFZ ryzykują kontrolowani świadczeniodawcy, którzy podważają zasadność wykonania zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym NFZ i nie zamierzają ich wykonać. Kontynuuj czytanie

Damian Sawicki

Damian Sawicki

Radca Prawny

Pochwała dla projektowanych zmian

2014-04-16

Całkiem niedawno, bo dokładnie na początku marca, komentowałam lukę w obowiązującej ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tzn. brak uregulowania okresu wykluczenia z postępowania konkursowego potencjalnego świadczeniodawcy, z którym wcześniej z przyczyn leżących po jego stronie, oddział wojewódzki Funduszu rozwiązał umowę w trybie natychmiastowym. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, można by było przyjąć, że taki świadczeniodawca z udziału w kolejnych z postępowań konkursowych jest wykluczony na zawsze.

Ostatnio wpadł mi w ręce projekt zmian w/w ustawy, datowany na dzień 7 kwietnia br. Tym wpisem, chciałabym wyrazić swoją pochwałę dla planowanej nowelizacji. Jednym z założeń projektu jest wprowadzenie pięcioletniego okresu, w ciągu którego oferta nierzetelnego świadczeniodawcy będzie podlegała odrzuceniu przez NFZ.

Tym samym, z ulgą mogą odetchnąć wszyscy świadczeniodawcy, których dotyczyło opisywane wykluczenie. Po wejściu w życie planowanych zmian, przez 5 lat od rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, będą oni w fazie swoistego katharsis. Po tym okresie, Fundusz daruje im ich przewinienia. W kolejnych postępowaniach konkursowych, ponownie na warunkach ogólnych, będą mogli brać udział w rywalizacji, w której zwycięstwem jest kontrakt z NFZ.

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

NIK wystawia niską ocenę NFZ

2014-04-01

Gospodarowanie przez Fundusz publicznymi pieniędzmi, pochodzącymi ze składek zdrowotnych obywateli, pozostawia wiele do życzenia.

W dniu 19 marca 2014 r. NIK opublikowała na swojej stronie internetowej wyniki kontroli dotyczące kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2010-2013. Kontynuuj czytanie

Agata Starecka

Agata Starecka

Radca Prawny