Nierzetelny świadczeniodawca wykluczony na zawsze ?

2014-03-03

Każdy potencjalny świadczeniodawca ma prawo do składania swoich ofert w postępowaniach konkursowych prowadzonych przez NFZ. Niektóre oferty podlegają jednak odrzuceniu – m.in. oferty potencjalnego świadczeniodawcy, z którym wcześniej z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, oddział wojewódzki Funduszu rozwiązał umowę w trybie natychmiastowym.

Kontynuuj czytanie

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski