Stało się… (!)

2014-02-13

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kryteriów oceny ofert.

Nowością, oprócz zmian definicji kryteriów oceny ofert: „ciągłość” i „kompleksowość” oraz dodatkowo punktowanych zewnętrznych certyfikatów jakości (certyfikaty systemu zarządzania oraz certyfikaty akredytacyjne Ministra Zdrowia), są także dodatkowe punkty za parametry kontroli zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii. Kontynuuj czytanie

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski