Świadczeniodawco, zastanów się zanim podpiszesz aneks!

2014-03-17

NFZ stawia Cię pod murem? Możesz się bronić.  W obawie przed zerwaniem kontraktu, nie musisz zgadzać się na wszystkie przedstawione przez Fundusz zmiany warunków umowy. Co do zasady, umowa nie może zostać wypowiedziana z powodu braku zgody jednej ze stron na zmianę jej treści.NFZ coraz częściej zmienia umowy poprzez przedstawianie świadczeniodawcom do podpisania aneksów. Ich mocą, Fundusz zazwyczaj wprowadza ważne dla świadczeniodawcy regulacje np. zmiany punktacji procedur, które mają bezpośrednie przełożenie na ich wycenę. Większość z przedstawianych aneksów zawiera warunki mniej korzystne dla świadczeniodawcy, dlatego warto wiedzieć kiedy świadczeniodawca ma prawo do odmówienia podpisania aneksu.

Należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z § 42 OWU, Fundusz może wypowiedzieć umowę z powodu braku zgody jednej ze stron na zmianę treści umowy w dwóch przypadkach:

  1. po pierwsze, gdy potrzeba aneksu wynika ze zmiany stanu prawnego;
  2. po drugie, gdy świadczeniodawca rażąco narusza obowiązek realizowania umowy zgodnie z planem rzeczowo-finansowym, polegający na nienależytym wykonywaniu umowy (dyrektor oddziału wojewódzkiego może wówczas wypowiedzieć dotychczasowe warunki kontraktu i zaproponować nowe, odpowiadające dotychczasowemu wykonywaniu umowy).

Skupmy się nad pierwszym aspektem analizowanego zagadnienia. Zastanówmy się zatem, czy aneks będący następstwem zmiany zarządzenia Prezesa NFZ w danym  rodzaju bądź też zakresie, obliguje do przyjęcia nowych warunków kontraktu? Otóż tutaj niezmiernie ważne wydaje się jedno spostrzeżenie. Zarządzenia nie są źródłem prawa. Czy ich zmiana kwalifikuje się w zakres przesłanki z punktu pierwszego tj. w zakres wyrażenia „zmiana stanu prawnego”? Opinie prawników są różne, zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Należy zając stanowisko, że stan prawny jest budowany w oparciu o przepisy wynikające z aktów prawnych wymienionych w art. 87 Konstytucji RP, które to stanowią katalog źródeł prawa. Wspomniany artykuł ustawy zasadniczej, zarządzeń nie wymienia. Dlatego, moim zdaniem, jeśli Prezes NFZ zmienia zarządzenie, a treść owych zmian nie  wynika z dyspozycji zawartej w aktach należących do źródeł prawa, odmowa podpisania aneksu nie powinna skutkować wypowiedzeniem umowy przez Fundusz.

Podsumowując, świadczeniodawca pod rygorem wypowiedzenia kontraktu, powinien  przyjąć jego nowe warunki, jedynie wówczas, gdy zmiana zarządzenia Prezesa NFZ wynika ze zmian właściwych ustaw bądź rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Przyjęcie odrębnej interpretacji oznaczałoby, iż umowy zawierane z NFZ nie zachowują równości stron.

Dla przypomnienia (głównie NFZ-owi) należy wskazać, iż umowa łącząca świadczeniodawcę z NFZ ma charakter cywilnoprawny, cechuje ją równowaga stron. Zmiana warunków umowy cywilnoprawnej wymaga zgody obu stron. Jednostronna modyfikacja postanowień umownych w stosunkach cywilnoprawnych należy do wyjątkowych sytuacji. NFZ nie może swobodnie modyfikować postanowień umownych, nie mając do tego podstawy wynikającej z ustawy bądź rozporządzenia. Praktyka jest jednak inna. Dyrektor OW NFZ przedstawia świadczeniodawcy do podpisania aneks, argumentując go zmianą zarządzenia Prezesa NFZ, a świadczeniodawca w obawie przed wypowiedzeniem kontraktu, wyraża zgodę na zazwyczaj mniej korzystne dla siebie warunki i ów aneks podpisuje. Niniejszym, można stwierdzić, że równowaga stron, o której wyżej mowa, ma charakter jedynie pozorny, a NFZ w stosunkach ze świadczeniodawcą występuje w pozycji uprzywilejowanej.

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Skomentuj ten wpis:

Twój e-mail nie będzie nigdy publikowany lub udostępniany. Pola wymagane zostały oznaczone jako *

Opcja "Wyślij komentarz" służy do podzielenia się swoją opinią w zakresie objętym treścią artykułu. Wysłanie komentarza nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Treść komentarza przed publikacją będzie weryfikowana a jej akceptacja, będzie zależeć od administratora i/lub redaktorów bloga.

Wysyłając dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz.833.

*

*