Świadczeniodawco – sprawdź, czy nie grozi Ci rozwiązanie umowy.

2014-06-13

Fundusz nie może zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną lub osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli świadczą oni usługi zdrowotne u innego świadczeniodawcy, który ma podpisany kontrakt z NFZ.Mówiąc krótko, nie może liczyć na umowę z Funduszem ten, kto pracuje lub świadczy usługi dla podmiotu, który ma już kontrakt z NFZ. Takie ograniczenie możliwości kontraktowania narzuca ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ma ono na celu uniemożliwienie jednoczesnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej działalności gospodarczej oraz w ramach stosunku łączącego w/w osoby ze świadczeniodawcą.

W czasie postępowania konkursowego wystarczy, że przedstawiciel zawodu medycznego lub psycholog złoży oświadczenie, iż spełnia wymogi do zawarcia umowy z NFZ. Fundusz następnie weryfikuje, czy osoby te faktycznie nie pracują w innych podmiotach leczniczych. Jeśli NFZ wykryje nieprawdziwe oświadczenie, wzywa danego świadczeniodawcę do usunięcia uchybień poprzez rezygnację ze świadczenia usług zdrowotnych w innej placówce w terminie 14 dni lub dłuższym, grożąc jednocześnie (w razie odmowy) rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Co powinien zrobić lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską bądź będący wspólnikiem spółki cywilnej, jeśli posiada umowę z NFZ, a jednocześnie świadczy usługi zdrowotne w innym podmiocie leczniczym, który udziela świadczeń refundowanych?

Otóż, rozwiązaniem jest zawiązanie spółki prawa handlowego, tj. spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) bądź spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), która będzie prowadziła podmiot leczniczy. Po założeniu spółki winno się zgłosić wniosek o cesję kontraktu. W takiej konfiguracji, to spółka, a nie osoba fizyczna byłaby kontrahentem NFZ.
Kolejnym rozwiązaniem jest przekształcenie działalności jednoosobowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a spółki cywilnej- w spółkę prawa handlowego.

Warto wspomnieć, że w przypadku przekształceń w odpowiednim trybie nie ma konieczności cesji kontraktu.

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Skomentuj ten wpis:

Twój e-mail nie będzie nigdy publikowany lub udostępniany. Pola wymagane zostały oznaczone jako *

Opcja "Wyślij komentarz" służy do podzielenia się swoją opinią w zakresie objętym treścią artykułu. Wysłanie komentarza nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Treść komentarza przed publikacją będzie weryfikowana a jej akceptacja, będzie zależeć od administratora i/lub redaktorów bloga.

Wysyłając dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz.833.

*

*