Stało się… (!)

2014-02-13

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kryteriów oceny ofert.

Nowością, oprócz zmian definicji kryteriów oceny ofert: „ciągłość” i „kompleksowość” oraz dodatkowo punktowanych zewnętrznych certyfikatów jakości (certyfikaty systemu zarządzania oraz certyfikaty akredytacyjne Ministra Zdrowia), są także dodatkowe punkty za parametry kontroli zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii.

Kancelaria wraz z Komisją ds. Usług Zdrowotnych przy Business Centre Club zgłosiła w grudniu ubiegłego roku zastrzeżenia do projektu powyższego Zarządzenia (patrz Czy Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nadużył swoich kompetencji?). Głównym zgłoszonym zastrzeżeniem, była niezgodności definicji kryteriów „ciągłość” i „kompleksowość” z ich definicjami ustawowymi wprowadzonymi ubiegłoroczną październikową nowelizacją tzw. ustawy o świadczeniach. Zarządzenie utrzymało założenia projektu, tym samym Prezes NFZ, rozszerzając Zarządzeniem definicje ustawowe komentowanych kryteriów oceny ofert, naruszył powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Nie można zarządzeniem, czyli aktem prawa wewnętrznie obowiązującym (Fundusz- Świadczeniodawca), zmieniać przepisów rangi ustawowej (!). Dla formalności dodam, że zarządzenie nieznacznie okroiło wymagania co do certyfikatów w niektórych zakresach (np. w zakresie:  rehabilitacja lecznicza). Pozostałe zmiany mają charakter techniczny.

Prezes NFZ ewidentnie igrając sobie z naszym ustawodawcą, wydał akt nie dość, że niezgodny z powszechnie obowiązującym porządkiem prawnym, to jeszcze krzywdzący „małych” Świadczeniodawców. Na kontrakty z NFZ będą mogły liczyć przede wszystkim duże podmioty lecznicze.

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Skomentuj ten wpis:

Twój e-mail nie będzie nigdy publikowany lub udostępniany. Pola wymagane zostały oznaczone jako *

Opcja "Wyślij komentarz" służy do podzielenia się swoją opinią w zakresie objętym treścią artykułu. Wysłanie komentarza nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Treść komentarza przed publikacją będzie weryfikowana a jej akceptacja, będzie zależeć od administratora i/lub redaktorów bloga.

Wysyłając dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz.833.

*

*