OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI CZY GWARANCJA RÓWNOŚCI?

2014-09-18

Małopolski Oddział Wojewódzkiego NFZ przypomina w komunikacie w sprawie korzystania z pomocy w stanach nagłych, że świadczeniodawcy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej mają przyjmować pacjentów w godzinach od 8:00 do 18:00. Fundusz wskazuje, że świadczenia udzielane poza wskazanymi godzinami nie będą świadczeniami gwarantowanymi, czyli objętymi umową z NFZ. W praktyce oznacza to, że po godzinie 18 pacjenci będą mogli być przyjęci wyłącznie na zasadach praktyki komercyjnej placówki.

W związku z komunikatem środowisko lekarskie odpowiada, że brak elastyczności w ustalaniu godzin pracy POZ spowoduje ograniczenie dostępności pacjentom do świadczeń. Dotychczas, wyznaczając godziny pracy starano się dostosować do potrzeb pacjentów, a obowiązek dostępności od 8:00 do 18:00 traktowano jako zobowiązanie do pracy nie krótszej niż do 18:00. Teraz w związku z jednoznacznym komunikatem NFZ nie będzie możliwe przyjmowanie pacjentów poza tymi godzinami. W ten sposób stawia się lekarzy przed wyborem, czy leczyć pacjenta nie zważając na czas wizyty czy pilnować zegarka i zastanawiać się nad kosztami leczenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia broni się, że wytyczne nie są żadną nowością i obejmują całą Polskę. Te sztywne ramy wynikają z załącznika nr I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1248), który Jak stanowi ust. 2 pkt 1 iż, warunkiem udzielenia świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej jest zapewnienie dostępność do świadczeń w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00, a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy. Fundusz podkreśla, że wytyczne mają służyć zapewnieniu równości pacjentów w dostępie do świadczeń w zakresie POZ w całej Polsce. Wskazuje również, że wieczorami pacjenci mogą korzystać z nocnej opieki zdrowotnej. Według NFZ ustalenie jasnych zasad dostępności odciąży szpitalne oddziały ratunkowe. To właśnie tam trafiają chorzy zamiast do placówek realizujących nocną i świąteczną opiekę medyczną ze względu na brak odpowiedniej informacji w przychodniach rodzinnych.

Opisane powyżej postępowanie NFZ to kolejny paradoks w działalności rynku medycznego w Polsce. Paradoks, który nakazuje zastanowić się, jaki jest cel działania NFZ. W opisanym przypadku na pewno nie chodzi o działanie na rzecz pacjenta. Jaki z tego wniosek dla Świadczeniodawców? Jeśli chcesz poprawić dostępność placówki dla pacjenta, uważaj – NFZ na to nie pozwala.

Czy przyjmowanie pacjentów po 18:00 będzie wiązała się z karą dla podmiotów leczniczych? NFZ uspokaja, iż nie będzie nakładał kar, a pacjenci, którzy zgłoszą się do Przychodni POZ po tej godzinie nie powinny spotkać się z odmową wypisania recepty refundowanej. Jednakże, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z działaniami NFZ nie byłabym tak optymistyczna, Fundusz teraz wiele obiecuje, ale niewykluczone, że kar umowne nałoży.

Agata Starecka

Agata Starecka

Radca Prawny

Współautorem tego wpisu jest:

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Skomentuj ten wpis:

Twój e-mail nie będzie nigdy publikowany lub udostępniany. Pola wymagane zostały oznaczone jako *

Opcja "Wyślij komentarz" służy do podzielenia się swoją opinią w zakresie objętym treścią artykułu. Wysłanie komentarza nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Treść komentarza przed publikacją będzie weryfikowana a jej akceptacja, będzie zależeć od administratora i/lub redaktorów bloga.

Wysyłając dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz.833.

*

*