Nota prawna

Teksty (dalej: „Utwory”) opublikowane na tym blogu objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

 

Zastrzegamy jednocześnie, że na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie Utworów zezwalamy jedynie pod warunkiem uznania autorstwa zgodnie z poniższymi wymogami.

Każda kopia Utworu musi być w widoczny sposób opatrzona:

  • imionami i nazwiskami autorów,
  • oświadczeniem o treści: „Tekst ten pochodzi z bloga Prawnicy dla branży medycznej – F&K (blog.fandk.com.pl). Wyrażone w nim opinie mogły ulec dezaktualizacji od czasu publikacji”.

 

Na układ graficzny, zdjęcia, logotypy, kod źródłowy (w szczególności HTML5 oraz CSS3) oraz wszystkie utwory inne niż teksty (Utwory), o których mowa wyżej, autorzy nie udzielają licencji i zastrzegają co do wymienionych utworów wszelkie prawa autorskie (o ile nie zaznaczono inaczej).