NIK wystawia niską ocenę NFZ

2014-04-01

Gospodarowanie przez Fundusz publicznymi pieniędzmi, pochodzącymi ze składek zdrowotnych obywateli, pozostawia wiele do życzenia.

W dniu 19 marca 2014 r. NIK opublikowała na swojej stronie internetowej wyniki kontroli dotyczące kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2010-2013. Główna teza NIK-u może wyprowadzić z równowagi niejednego świadczeniobiorcę. Okazuje się, że stosowane procedury przez NFZ nie zawsze prowadzą do wyboru najlepszych świadczeniodawców, którzy gwarantowaliby pacjentom odpowiednią jakość i dostępność usług.

Zdaniem NIK pośpiech związany z koniecznością podpisania w krótkim czasie tysięcy umów ze świadczeniodawcami, powoduje wiele nieprawidłowości już na samym etapie oceny ofert. W szczególności powoduje on rozstrzyganie tysięcy postępowań w krótkim czasie, co w wielu przypadkach prowadzi do odstępowania od części procedury. Co więcej, problemem jest niefunkcjonalny system informatyczny, który nie pozwala na weryfikację prawdziwości deklarowanych zapisów. Doprowadza to do konieczności ręcznych analiz, które zwiększają ryzyko przyjmowania ofert niepełnych i podpisywania kontraktów z placówkami niespełniających stawianych im wymagań!

NIK rekomenduje Ministrowi Zdrowia podjęcie daleko idących reform. Wskazuje, że konieczna jest gruntowna, rzetelna i niezwłocznie przeprowadzona analiza dostosowania potencjału szpitali do rzeczywistych potrzeb pacjentów. Działania zmierzające do naprawy obecnej sytuacji muszą oprzeć się na zmianie sposobu kontraktowania świadczeń, w którym najważniejsze kryterium stanowić będą jakość i dostępność świadczeń rzeczywiście oczekiwanych przez pacjentów z danego terenu. Istnieje duża szansa, iż pozwoli to uwolnić zawieranie umów ze szpitalami od lokalnych nacisków.

Podsumowując warto zwrócić uwagę, że postulat NIK koresponduje z pomysłami MZ dot. tworzenia map zdrowotnych (projekt ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego) i zwiększenia kompetencji wojewodów, którzy mieliby określać potrzeby zdrowotne mieszkańców regionów. Na ich podstawie oddziały wojewódzkie NFZ miałyby podpisywać umowy ze świadczeniodawcami.

Pozostaje żywić głęboką nadzieję, że już niedługo kontraktowanie usług w lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym ulegnie znaczącej poprawie, którą w szczególności odczują świadczeniobiorcy.

Agata Starecka

Agata Starecka

Radca Prawny

Skomentuj ten wpis:

Twój e-mail nie będzie nigdy publikowany lub udostępniany. Pola wymagane zostały oznaczone jako *

Opcja "Wyślij komentarz" służy do podzielenia się swoją opinią w zakresie objętym treścią artykułu. Wysłanie komentarza nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Treść komentarza przed publikacją będzie weryfikowana a jej akceptacja, będzie zależeć od administratora i/lub redaktorów bloga.

Wysyłając dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz.833.

*

*