Kolejne ograniczenia dla podmiotów leczniczych

2014-04-30

Wprowadzenie instrumentu opinii wojewody w sprawie celowości podejmowania nowych inwestycji jest jednym z założeń projektu zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej… z dnia 7 kwietnia 2014 r. Jakie są zamiary ustawodawcy?Projekt zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje nowy obowiązek dla świadczeniodawców – uzyskiwania opinii o celowości inwestycji.

Po pierwsze, w stosunku do podmiotów udzielających świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, powstać ma obowiązek uzyskania:

  • opinii o celowości utworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza,
  • opinii o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 3 mln zł,

a w przypadku podmiotów udzielających świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

  • opinii o celowości realizacji przez podmiot wykonujący działalność z tego zakresu inwestycji o wartości przekraczającej 2 mln zł.

Czym cechują się opinie, o których mowa? Po pierwsze, wydawane będą przez wojewodę w formie decyzji administracyjnej – na wniosek podmiotu wykonującego działalność leczniczą – w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Od momentu wydania, opinia będzie ważna 3 lata.

Co to oznacza w praktyce?

Świadczeniodawca, który nie uzyska od wojewody pozytywnej opinii, nie będzie mógł przystąpić do konkursu ofert w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a nawet, jeśli by do niego przystąpił, to jego oferta zostałaby odrzucona. Tym samym taki świadczeniodawca pozbawiony będzie możliwości zawarcia kontraktu z NFZ. Choć oczywiście podkreślić należy, iż pozytywna opinia nie będzie gwarancją uzyskania kontraktu.

Znamienne jest to, że opinia ma dotyczyć nie tylko realizacji inwestycji, ale w przypadku leczenia szpitalnego także tworzenia komórek i jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotów leczniczych. Co było zamiarem ustawodawcy? Czy było nim może całkowite zablokowanie możliwości nieograniczonego tworzenia komórek i jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotów leczniczych związanych z NFZ?

Analiza nowej instytucji skłania do refleksji:

  • skoro brak jest konkretnych, obiektywnych przesłanek, jakimi wojewoda powinien się kierować przy wydawaniu decyzji, to co będzie ostatecznie decydowało o możliwości wydania pozytywnej opinii?
  • czy wojewoda – uzyskując luz decyzyjny w podejmowaniu decyzji – będzie na równi traktował wszystkie podmioty lecznicze – zarówno te prywatne, jak i państwowe? W końcu samorząd wojewódzki jest organem założycielskim wielu szpitali.
  • czy nowe przepisy pozostają w zgodności z Konstytucją RP?

Jako prawnicy jesteśmy zbulwersowani łatwością, z jaką ustawodawca wprowadza ograniczenia zasady wolności gospodarczej. Nie ulega wątpliwości, że konieczność uzyskania opinii przed przystąpieniem do konkursu ogranicza dostęp do rynku usług zdrowotnych i wpływa na swobodę podejmowania działalności gospodarczej.
Nasuwające się na myśl pytania są trudne, a kroki ustawodawcy niezwykle zastanawiające…

Katarzyna Włodarczyk

Katarzyna Włodarczyk

Aplikant Radcowski

Współautorem tego wpisu jest:

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Skomentuj ten wpis:

Twój e-mail nie będzie nigdy publikowany lub udostępniany. Pola wymagane zostały oznaczone jako *

Opcja "Wyślij komentarz" służy do podzielenia się swoją opinią w zakresie objętym treścią artykułu. Wysłanie komentarza nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Treść komentarza przed publikacją będzie weryfikowana a jej akceptacja, będzie zależeć od administratora i/lub redaktorów bloga.

Wysyłając dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz.833.

*

*