Czy Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nadużył swoich kompetencji?

2013-12-27

W Mikołajki, tj. dnia 6 grudnia 2013 roku, Prezes NFZ zrobił potencjalnym Świadczeniodawcom „prezent”, przedstawiając do konsultacji społecznych projekt zarządzenia w przedmiocie kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.Niestety, naszym zdaniem ten „prezent” można zaliczyć do kategorii prezentów niechcianych, niecieszących podmiotów nim obdarowanych. Zarządzenie nie tylko utrudnia Świadczeniodawcom życie (w szczególności mam tu na myśli Świadczeniodawców prywatnych), ale przede wszystkim narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny. Prezes NFZ nadużył swoich kompetencji m.in. rozszerzając aktem prawa wewnętrznie obowiązującym, jakim są wydawane przez niego zarządzenia, ustawowe definicje kryteriów oceny ofert („ciągłość”, „kompleksowość”). Przypominamy, że definicje kryteriów „ciągłość” i „kompleksowość” zostały wprowadzone do obowiązującego porządku prawnego zmianą z dnia 11 października 2013 roku ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oceniamy, że projektowane zmiany Zarządzenia uprzywilejowują również duże publiczne podmioty lecznicze, co jest sprzeczne z zasadą równego traktowania wszystkich Świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy z NFZ. Co ciekawe, opinie do projektu można było zgłaszać do dnia 24 grudnia 2013 roku. Ten świąteczny czas wyznaczony na zgłaszanie uwag na pewno nie był odpowiednim terminem do konsultacji tak ważnych regulacji, ale pewnie był celowy…

Dla zainteresowanych, poniżej przedstawiamy link do uwag zgłoszonych do projektu Zarządzenia przez Business Centre Club (Komisję ds. Usług Zdrowotnych), którego członkiem jest nasza Kancelaria.

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Skomentuj ten wpis:

Twój e-mail nie będzie nigdy publikowany lub udostępniany. Pola wymagane zostały oznaczone jako *

Opcja "Wyślij komentarz" służy do podzielenia się swoją opinią w zakresie objętym treścią artykułu. Wysłanie komentarza nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Treść komentarza przed publikacją będzie weryfikowana a jej akceptacja, będzie zależeć od administratora i/lub redaktorów bloga.

Wysyłając dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz.833.

*

*