Co z tą dyrektywą?

2013-12-27

Jak wiadomo, 25 października 2013 r. minął termin na implementację przez kraje członkowskie UE, w tym Polskę, dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Akt ten przyznał obywatelom państw członkowskich prawo uzyskania zwrotu kosztów leczenia poniesionych w innym kraju członkowskim. Do powyższej daty Polska powinna uchwalić odpowiednie przepisy krajowe, które uregulowałyby zasady zwrotu kosztów leczenia obywatelom Polski.

Choć od daty wejścia w życie dyrektywy minęły już przeszło dwa miesiące, projekt ustawy wprowadzającej w życie postanowienia dyrektywy jest nadal „projektem w fazie projektu” i nie trafił nawet pod obrady Sejmu. Brak jest również rozporządzeń, w których resort zdrowia uregulowałby kwoty zwrotu kosztów poszczególnych świadczeń lub ustalił zasady ich obliczania. Próżno również szukać rozporządzenia określającego wykaz świadczeń, których zrefundowanie przez NFZ będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Prezesa Funduszu. Powyższe sprawia, że mimo wejścia w życie dyrektywy, zaniedbania polskiego ustawodawcy w zakresie jej implementacji w zasadzie uniemożliwiają pacjentom realizację praw przyznanych im przez dyrektywę.

Szczególną ostrożność należy również zachować podczas lektury wszelkiego rodzaju internetowych poradników dotyczących procedury dochodzenia zwrotu kosztów leczenia od publicznego płatnika. Mylące okazały się również informacje o zwrocie kosztów leczenia za granicą zamieszczone na stronach internetowych niektórych oddziałów wojewódzkich NFZ. Dotyczą one bowiem kwestii zwrotu kosztów leczenia na podstawie przepisów o koordynacji a nie omawianej Dyrektywy.

Zdaje się, że domaganie się od NFZ na drodze sądowej zwrotu kosztów leczenia poniesionych za granicą po 25 października 2013 r. jest jedynie kwestią czasu.

Damian Sawicki

Damian Sawicki

Radca Prawny

Chciałbyś podzielić się swoją refleksją na temat związany z tym wpisem, napisz do nas. Możesz kontaktować się bezpośrednio z autorem wpisu, lub za pomocą danych kontaktowych na stronie Kontakt. Zapraszamy!