Ciąża u pacjentki poniżej 15 roku życia…

2014-01-03

Na wizycie u ginekologa pojawia się czternastolatka z matką. Badanie wykazuje u dziewczynki ciążę. Co robić w takiej sytuacji?

Z jednej strony lekarz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskał o pacjencie w toku leczenia. Z drugiej zaś obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 roku życia jest przestępstwem, a polskie prawo nakłada obowiązek powiadomienia organów ścigania o jego popełnieniu na każdego, kto taką wiadomość powziął.

Pojawiają się więc następujące wątpliwości: czy skoro na lekarzu ciąży obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskał o pacjencie, to czy gdy stwierdza ciążę u pacjentki poniżej 15 roku życia powinien zawiadomić odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa? Czy w tym przypadku obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej zostaje uchylony?

Jednoznacznej odpowiedzi na te pytania nie znajdziemy ani w przepisach prawa, ani w orzecznictwie, ani w literaturze przedmiotu. Stanowiska przedstawicieli doktryny są różne.

Większość autorów opowiada się za tym, iż obowiązek ten zostaje uchylony, gdyż bezpieczeństwo osoby małoletniej jest dobrem wyższej wartości, niż zachowanie tajemnicy zawodowej. Również Ministerstwo Zdrowia w jednym z pism jednoznacznie wskazało na konieczność realizacji obowiązku zawiadomienia prokuratury, gdy u lekarza pojawia się pacjentka oczekująca dziecka, a która nie ukończyła 15 lat.

Przeciwnicy uważają, że nie istnieje podstawa do ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę lekarską, a zawiadomienie powinno poprzedzać uzyskanie zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Wobec powyższego w konkretnym przypadku to lekarz sam, zgodnie ze swoim „sumieniem” musi zdecydować, jakie kolejne kroki powinien poczynić. Uzasadnione jednak wydaje się stanowisko, iż jego pierwszą myślą powinno być wypełnienie społecznego obowiązku zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Agata Starecka

Agata Starecka

Radca Prawny

Skomentuj ten wpis:

Twój e-mail nie będzie nigdy publikowany lub udostępniany. Pola wymagane zostały oznaczone jako *

Opcja "Wyślij komentarz" służy do podzielenia się swoją opinią w zakresie objętym treścią artykułu. Wysłanie komentarza nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Treść komentarza przed publikacją będzie weryfikowana a jej akceptacja, będzie zależeć od administratora i/lub redaktorów bloga.

Wysyłając dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz.833.

*

*