Autorzy

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Partner Kancelarii FORTAK & KARASIŃSKI Radcowie Prawni Sp. p., radca prawny przy OIRP w Łodzi, absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. W 2010 roku uczestniczyła w Podyplomowych Studiach z zakresu Zarządzania Kancelarią Prawną. Posiada ponad 10 - letnie doświadczenie zawodowe obejmujące szczegółowe kwestie prawa medycznego, współpracy i funkcjonowania podmiotów leczniczych w ramach systemu NFZ, prawa farmaceutycznego oraz prawa zamówień publicznych. W ramach powyższych obszarów specjalizacji zdobyła bogate doświadczenie w sprawach prowadzonych przed sądami cywilnymi, w szczególności w sprawach o tzw. nadwykonania i w sprawach wynikających z postępowań kontrolnych prowadzonych przez NFZ. Klientami Kancelarii obsługiwanymi przez mec. Fortak – Karasińską są firmy o różnej skali począwszy od małych przez średnie aż po duże przedsiębiorstwa, głównie z branży medycznej, tak z udziałem polskim jak i zagranicznym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, jest prelegentem podczas ogólnopolskich seminariów i konferencji dot. ochrony zdrowia. Autorka licznych komentarzy w serwisie Prawo i Zdrowie.

Eliza Michalska-Kowalczyk

Eliza Michalska-Kowalczyk

Radca Prawny

Radca prawny przy OIRP w Łodzi, koordynator Działu Prawa Medycznego Kancelarii FORTAK & KARASIŃSKI Radcowie Prawni Sp. p. Z kancelarią FORTAK & KARASIŃSKI Radcowie Prawni Sp. p. współpracuje od 2010 r. Specjalizuje się w szeroko pojętej obsłudze podmiotów gospodarczych prowadzących działalność leczniczą. Rejestruje podmioty lecznicze, wspiera je we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Doradza w trakcie kontraktowania oraz realizacji umów. Reprezentuje w trakcie postępowań kontrolnych i dochodzenia roszczeń. Prowadziła liczne sprawy o błędy medyczne. Rozwiązuje problemy na gruncie prawa pracy.

Marta Bogusiak

Marta Bogusiak

Radca Prawny

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców prawnych w Łodzi; od 2008 r. współpracuje z Kancelarią Fortak & Karasiński, gdzie zajmuje się głównie obsługą prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Posiada wszechstronną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie prawa medycznego, w tym w szczególności w zakresie kontraktowania świadczeń i współpracy świadczeniodawców z NFZ. Jest autorem i współautorem licznych publikacji oraz szkoleń kierowanych do placówek medycznych.

Marta Byzdra-Pawlak

Marta Byzdra-Pawlak

Radca Prawny

Radca prawny przy OIRP w Łodzi. Posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze prawa postępowania cywilnego, prawa cywilnego oraz gospodarczego. Z Kancelarią FORTAK & KARASIŃSKI Radcowie Prawni Sp. p. współpracuje od 2011 r. Specjalizuje się w obszarze pomocy prawnej świadczonej w zakresie prawa medycznego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Prowadziła ponad 150 postępowań sądowych o błędy medyczne popełnione w związku z wykonywaniem zabiegów o charakterze leczniczym bądź o charakterze estetycznym oraz dotyczących zakażeń szpitalnych i ponad 100 spraw dotyczących roszczeń ze stosunku pracy w służbie zdrowia. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych, kontroli prawnej rozliczeń umów z NFZ i świadczeń ponadlimitowych, odpowiedzialności cywilnej oraz zawodowej lekarzy i zasad wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Damian Sawicki

Damian Sawicki

Radca Prawny

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W 2012 roku ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Z Kancelarią FORTAK & KARASIŃSKI Radcowie Prawni Sp. p. współpracuje od 2010 roku. Jego zainteresowania oraz zakres współpracy z Kancelarią skupiają się wokół prawa medycznego, gospodarczego oraz podatkowego.

Agata Starecka

Agata Starecka

Radca Prawny

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych. Brała udział w programie Street Law oraz w cyklu szkoleń organizowanych w ramach Jagiellońskiej Kuźni Dyplomatów. Jest absolwentką kursu z zakresu mediacji. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz postępowaniach sądowych. Biegle włada językiem angielskim.

Katarzyna Włodarczyk

Katarzyna Włodarczyk

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. W ramach programu Erasmus spędziła semestr studiując na University of Jyväskylä w Finlandii. Obecnie studentka Podyplomowych Studiów Prawnej Obsługi Przedsiębiorców. Podczas studiów aktywnie działała w Kole Prawa Podatkowego przy Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.Z kancelarią współpracuje od października 2013 r. Obszar jej zainteresowań skupia się wokół prawa medycznego, postępowania cywilnego oraz prawa gospodarczego.

Karolina Polowczyk

Karolina Polowczyk

Asystent Radcy Prawnego

Studiuje Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowując się do obrony pracy magisterskiej z dziedziny postępowania administracyjnego. Z Kancelarią związana jest od 2018 r., gdzie od początku współpracy wspiera Dział Medyczny. Biegle włada językiem angielskim.