Z dniem 1 listopada 2015 roku wchodzi w życie ustawa o leczeniu niepłodności, nazywana potocznie ustawą o in vitro

2015-09-14

Od momentu zgłoszenia projektu ustawy budzi ona kontrowersje zarówno na scenie politycznej, jak i na gruncie społecznym. Wynika to z faktu, iż społeczeństwo polskie podzielone jest na skrajnych zwolenników i przeciwników wykonywania zapłodnienia pozaustrojowego. Przemawiają za tym wątpliwości etyczne związane z daną metodą.

Do tej pory materia zabiegów in vitro pozostawała luką w polskim prawie. Konieczność wydania aktu normatywnego wynikała bezpośrednio z dyrektywy Unii Europejskiej, jako że metoda jest stosowana w Polsce powszechnie, a od 1 lipca 2013 roku istnieje rządowy program leczenia niepłodności.

Kontynuuj czytanie

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Avatar

Roksana Kociszewska

Praktykant

NFZ nie może wybierać, za których pacjentów zapłaci szpitalom, a za których nie.

2015-06-16

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że dnia 28 maja 2015 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał przełomowy wyrok, dokonujący rewolucji w spojrzeniu na politykę finansową Narodowego Funduszu Zdrowia.

Stan faktyczny na tle którego został wydany ów wyrok przedstawia się następująco.

Z powództwem  przeciwko Wielkopolskiemu Oddziałowi NFZ wystąpił szpital w Krotoszynie. Szpital domagał się zapłaty za świadczenia opieki zdrowotnej polegające na wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego, udzielone ponad limit przewidziany w umowie zawartej z Funduszem. Kluczowe znaczenia w sprawie miał fakt, że wszystkie zabiegi zostały przeprowadzone w trybie planowym.

Kontynuuj czytanie

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski