Równość stron wg NFZ

2014-04-18

Utratą kontraktu z NFZ ryzykują kontrolowani świadczeniodawcy, którzy podważają zasadność wykonania zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym NFZ i nie zamierzają ich wykonać. Kontynuuj czytanie

Damian Sawicki

Damian Sawicki

Radca Prawny

Co z tą dyrektywą?

2013-12-27

Jak wiadomo, 25 października 2013 r. minął termin na implementację przez kraje członkowskie UE, w tym Polskę, dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Akt ten przyznał obywatelom państw członkowskich prawo uzyskania zwrotu kosztów leczenia poniesionych w innym kraju członkowskim. Do powyższej daty Polska powinna uchwalić odpowiednie przepisy krajowe, które uregulowałyby zasady zwrotu kosztów leczenia obywatelom Polski.

Kontynuuj czytanie

Damian Sawicki

Damian Sawicki

Radca Prawny