2h 35 min dłużej dla radiologów, czyli nowe warunki zatrudnienia

2014-05-08

Od 2 lipca br. zwiększy się wymiar czasu pracy przedstawicieli niektórych zawodów medycznych. Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która wchodzi w życie 1 lipca br. wydłuża czas pracy pracowników komórek radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizjoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i prosektoriów z 5 godz. na 7 godz. 35 min.Postępujący rozwój technologii zminimalizował szkodliwość warunków pracy w/w pracowników, stąd ustawodawca nie widząc dalszej konieczności uprzywilejowania tej grupy zatrudnionych, wydłużył im czas pracy o 2 godz. 35 min.

Zmiana ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku medycznym. Problematycznym wątkiem dla pracodawców okazał się przede wszystkim tryb wprowadzenia dłuższego czasu pracy.

Wielu pracodawców mylnie odnosi wrażenie, że jeśli zmiana wymiaru czasu pracy została narzucona ustawowo, to wchodzi ona do stosunku pracy automatycznie.

Sprawa nie jest prosta, sposób dostosowania umów o pracę do nowelizacji nie jest taki oczywisty. Wszystko zależy od sposobu określenia czasu pracy w łączącym pracodawcę z pracownikiem stosunku pracy, tzn. od tego czy czas pracy określony jest przez zwykłe odwołanie do ustawy o działalności leczniczej, czy jest on określony na mocy regulacji wewnątrzzakładowych (regulamin pracy, układ zbiorowy), czy też jest on podany wprost indywidualnie w każdej umowie o pracę. Tylko w przypadku niektórych osób faktycznie, nowa regulacja zacznie obowiązywać z mocy prawa, pozostała grupa pracowników powinna zostać poinformowana o nowej treści przepisów wewnątrzzakładowych bądź otrzymać porozumienia lub wypowiedzenia zmieniające.

Pamiętać należy, że okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia, dlatego na marginesie można wspomnieć, że pracownicy, których tyczy się trzymiesięczny okres wypowiedzenia, by móc pracować na nowych warunkach od dnia 2 lipca 2014 r., już w marcu tego roku powinni otrzymać wypowiedzenia zmieniające.
Innym gorącym wątkiem na tle tej zmiany jest wzrost wynagrodzeń. Przedstawiciele w/w zawodów medycznych uważają, że skoro mają pracować dłużej, to należą im się większe zarobki. Oczywiście, pracodawcy w tym przedmiocie zachowują dużą dozę ostrożności.

Jak widać, prosta regulacja, a rodzi tyle wątpliwości.

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Skomentuj ten wpis:

Twój e-mail nie będzie nigdy publikowany lub udostępniany. Pola wymagane zostały oznaczone jako *

Opcja "Wyślij komentarz" służy do podzielenia się swoją opinią w zakresie objętym treścią artykułu. Wysłanie komentarza nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Treść komentarza przed publikacją będzie weryfikowana a jej akceptacja, będzie zależeć od administratora i/lub redaktorów bloga.

Wysyłając dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz.833.

*

*