120 szpitali przeciw Narodowemu Funduszowi Zdrowia

2013-12-16

Czy NFZ wykorzystuje pozycję monopolisty? Zdaniem 120 szpitali, które reprezentuje nasza Kancelaria – TAK. Ta liczna grupa zdecydowała się w sierpniu bieżącego roku wytoczyć batalię Narodowemu Funduszowi Zdrowia i złożyła zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania przez NFZ praktyk ograniczających konkurencję.

Podstawę zawiadomienia stanowi przyjęty od 1 stycznia 2012 roku przez NFZ system przyjmowania świadczeń do zapłaty przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. System zawsze rozlicza w pierwszej kolejności świadczenia ratujące życie, nawet gdy zostały udzielone później niż świadczenia planowe. W efekcie sprowadza się to do wypierania świadczeń planowanych przez świadczenia ratujące życie, co może być przyczyną niemożności rozliczenia przez Świadczeniodawcę i uzyskania zapłaty za świadczenia planowe udzielone w ramach limitu. Narzucając tak krzywdzący system rozliczeń NFZ dopuszcza się nadużyć. Wykorzystując swoją pozycję dominującą na rynku świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na Świadczeniodawców uciążliwe warunki realizacji kontraktów. Dzięki temu sam osiąga nieuzasadnione korzyści, narażając jednocześnie Świadczeniobiorców na straty finansowe. W konsekwencji prawidłowe zarządzanie podmiotem leczniczym i racjonalne gospodarowanie limitem nie jest możliwe.

Aktualnie UOKiK bada złożoną przez Kancelarię skargę. Zostaliśmy poinformowani o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Ma ono na celu ustalenie czy zasadne jest wszczęcie właściwego postępowania antymonopolowego. Z niecierpliwością czekamy więc na zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez UOKiK. Oczywiście będziemy informować co dalej i czy Fundusz zostanie uznany za nieuczciwego monopolistę.

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Skomentuj ten wpis:

Twój e-mail nie będzie nigdy publikowany lub udostępniany. Pola wymagane zostały oznaczone jako *

Opcja "Wyślij komentarz" służy do podzielenia się swoją opinią w zakresie objętym treścią artykułu. Wysłanie komentarza nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Treść komentarza przed publikacją będzie weryfikowana a jej akceptacja, będzie zależeć od administratora i/lub redaktorów bloga.

Wysyłając dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz.833.

*

*