Rząd znów uderza w szpitale – Katarzyna Fortak-Karasińska o planowanej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej dla portalu Polityka Zdrowotna

2017-06-25

Zgodnie ze zmianami, które planuje ministerstwo zdrowia w najnowszej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, wkrótce ze szpitali znikną prywatne laboratoria diagnostyczne, stacje dializ, oddziały prowadzone przez podmioty zewnętrzne i pracownie wykonujące badania obrazowe. Jak uzasadnia MZ, wszystko po to, żeby na opłacalnych procedurach zarabiał publiczny szpital, a nie prywatne podmioty. Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta – wielka mała rewolucja?

2016-06-20

Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta zarówno za jego życia jak i po śmierci budzi wiele emocji. Z jednej strony pojawia się tu bowiem problem ochrony danych osobowych pacjenta wraz z informacjami na temat szeroko rozumianego zdrowia, z drugiej zaś ewentualna możliwość uzyskania dostępu do takiej dokumentacji przez osoby trzecie, motywowana różnymi pobudkami – od zwykłej ciekawości, przez względy medyczne, aż po kwestie prawne. Kontynuuj czytanie

Lidia Banasiak

Lidia Banasiak

Asystent Radcy Prawnego

NFZ ma pieniądze, ale nie potrafi nimi efektywnie dysponować

2016-03-03

Na początku lutego br. NIK przedstawił wyniki kontroli realizacji zadań NFZ w roku 2014. Głównym jej celem była ocena skuteczności działań Funduszu na rzecz poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności wykorzystania środków przewidzianych w planie finansowym NFZ na 2014 r.
Kontynuuj czytanie

Dominika Wesołowska

Dominika Wesołowska

Aplikant Radcowski

Ustawa o zdrowiu publicznym – hit czy kit?

2015-12-01

W dniu 2 grudnia br. wejdzie w życie długo wyczekiwana ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Swoją treścią obejmuje ona przede wszystkim określenie zadań służących ochronie zdrowia publicznego, podział kompetencji oraz utworzenie nowych struktur w ramach zdrowia publicznego, problematykę Narodowego Programu Zdrowia oraz kwestie dotyczące finansowania tego obszaru. Czy aby na pewno powinniśmy świętować sukces polskiego ustawodawcy?
Kontynuuj czytanie

Lidia Banasiak

Lidia Banasiak

Asystent Radcy Prawnego

Z dniem 1 listopada 2015 roku wchodzi w życie ustawa o leczeniu niepłodności, nazywana potocznie ustawą o in vitro

2015-09-14

Od momentu zgłoszenia projektu ustawy budzi ona kontrowersje zarówno na scenie politycznej, jak i na gruncie społecznym. Wynika to z faktu, iż społeczeństwo polskie podzielone jest na skrajnych zwolenników i przeciwników wykonywania zapłodnienia pozaustrojowego. Przemawiają za tym wątpliwości etyczne związane z daną metodą.

Do tej pory materia zabiegów in vitro pozostawała luką w polskim prawie. Konieczność wydania aktu normatywnego wynikała bezpośrednio z dyrektywy Unii Europejskiej, jako że metoda jest stosowana w Polsce powszechnie, a od 1 lipca 2013 roku istnieje rządowy program leczenia niepłodności.

Kontynuuj czytanie

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Avatar

Roksana Kociszewska

Praktykant

NFZ nie może wybierać, za których pacjentów zapłaci szpitalom, a za których nie.

2015-06-16

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że dnia 28 maja 2015 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał przełomowy wyrok, dokonujący rewolucji w spojrzeniu na politykę finansową Narodowego Funduszu Zdrowia.

Stan faktyczny na tle którego został wydany ów wyrok przedstawia się następująco.

Z powództwem  przeciwko Wielkopolskiemu Oddziałowi NFZ wystąpił szpital w Krotoszynie. Szpital domagał się zapłaty za świadczenia opieki zdrowotnej polegające na wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego, udzielone ponad limit przewidziany w umowie zawartej z Funduszem. Kluczowe znaczenia w sprawie miał fakt, że wszystkie zabiegi zostały przeprowadzone w trybie planowym.

Kontynuuj czytanie

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski