Świadczeniodawcy kontra NFZ w sprawie rehabilitacji

2017-09-04

W ostatnich miesiącach oddziały wojewódzkie NFZ ogłosiły konkursy na zawarcie umów dot. świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie: „fizjoterapia domowa”. Świadczeniodawcy zgłaszający swoje oferty wykazywali, iż spełniają wszystkie wymagania określone dla realizacji świadczeń obowiązujących przepisach prawa. Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Czy NFZ wyręcza AOTMiT przy wycenie świadczeń?

2017-08-24

Niespełna dwa tygodnie temu na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczono projekt zmiany zarządzenia Prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. Propozycja nowego brzmienia załącznika nr 9 do zarządzenia, czyli tzw. charakterystyki JGP, odbiła się głośnym echem nie tylko w środowisku kardiologicznym, ale także wśród prawników specjalizujących się w prawie medycznym. W czym problem?

Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

„Dla kogo zmiany w IOWISZ-u będą korzystne?” – Artykuł mec. Katarzyny Fortak-Karasińskiej dla Polityki Zdrowotnej

2017-08-14

Po niespełna roku od uruchomienia systemu oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany w regulacji zawartej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zmierzające do doprecyzowania procedury uzyskiwania opinii o celowości inwestycji oraz, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, będące przejawem działań racjonalizatorskich w oparciu o wnioski płynące z praktycznego stosowania Instrumentu Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Aneksowanie zamiast umów? Komentarz mec. Katarzyny Fortak-Karasińskiej

2017-07-20

Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał zgodę od ministerstwa finansów na zmianę planu finansowego na rok 2017 i uruchomienie rezerwy celowej. Teoretycznie więc Fundusz może ogłosić konkursy dla świadczeniodawców, którzy nie znaleźli się w tzw. sieci szpitali. Pojawiły się jednak informacje, że NFZ rozważa zamiast konkursów aneksowanie umów. Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Rząd znów uderza w szpitale – Katarzyna Fortak-Karasińska o planowanej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej dla portalu Polityka Zdrowotna

2017-06-25

Zgodnie ze zmianami, które planuje ministerstwo zdrowia w najnowszej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, wkrótce ze szpitali znikną prywatne laboratoria diagnostyczne, stacje dializ, oddziały prowadzone przez podmioty zewnętrzne i pracownie wykonujące badania obrazowe. Jak uzasadnia MZ, wszystko po to, żeby na opłacalnych procedurach zarabiał publiczny szpital, a nie prywatne podmioty. Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta – wielka mała rewolucja?

2016-06-20

Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta zarówno za jego życia jak i po śmierci budzi wiele emocji. Z jednej strony pojawia się tu bowiem problem ochrony danych osobowych pacjenta wraz z informacjami na temat szeroko rozumianego zdrowia, z drugiej zaś ewentualna możliwość uzyskania dostępu do takiej dokumentacji przez osoby trzecie, motywowana różnymi pobudkami – od zwykłej ciekawości, przez względy medyczne, aż po kwestie prawne. Kontynuuj czytanie

Lidia Banasiak

Lidia Banasiak

Asystent Radcy Prawnego

NFZ ma pieniądze, ale nie potrafi nimi efektywnie dysponować

2016-03-03

Na początku lutego br. NIK przedstawił wyniki kontroli realizacji zadań NFZ w roku 2014. Głównym jej celem była ocena skuteczności działań Funduszu na rzecz poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności wykorzystania środków przewidzianych w planie finansowym NFZ na 2014 r.
Kontynuuj czytanie

Dominika Wesołowska

Dominika Wesołowska

Aplikant Radcowski

Ustawa o zdrowiu publicznym – hit czy kit?

2015-12-01

W dniu 2 grudnia br. wejdzie w życie długo wyczekiwana ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Swoją treścią obejmuje ona przede wszystkim określenie zadań służących ochronie zdrowia publicznego, podział kompetencji oraz utworzenie nowych struktur w ramach zdrowia publicznego, problematykę Narodowego Programu Zdrowia oraz kwestie dotyczące finansowania tego obszaru. Czy aby na pewno powinniśmy świętować sukces polskiego ustawodawcy?
Kontynuuj czytanie

Lidia Banasiak

Lidia Banasiak

Asystent Radcy Prawnego