Czy wypowiadanie umów opt-out jest legalne?

2017-11-26

Nowa forma sprzeciwu lekarzy rezydentów wobec warunków zatrudnienia, a więc masowe wypowiadanie tzw. klauzuli opt – out, budzi coraz więcej pytań, głównie skupiających się wokół samej możliwości swobodnego rezygnowania z takiego postanowienia umownego. Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Znamy ostateczną wersję algorytmu do obliczania wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia w kolejnych okresach rozliczeniowych

2017-11-02

26 września 2017 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (poz. 1783). Jest to tym samym już czwarty akt wykonawczy związany z marcową nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 844), która przewidziała zorganizowanie lecznictwa szpitalnego w formie tzw. sieci szpitali.

Przypomnieć wypada, iż zgodnie z ww. nowelizacją wszystkie placówki zakwalifikowane do systemu zabezpieczenia (PSZ) będą pozyskiwały środki finansowe w ramach ryczałtu systemu zabezpieczenia. Kwota tego ryczałtu będzie obejmowała łącznie wszystkie profile, rodzaje i zakresy, w ramach których świadczeniodawca udziela świadczeń w systemie zabezpieczenia.

Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Świadczeniodawcy kontra NFZ w sprawie rehabilitacji

2017-09-04

W ostatnich miesiącach oddziały wojewódzkie NFZ ogłosiły konkursy na zawarcie umów dot. świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie: „fizjoterapia domowa”. Świadczeniodawcy zgłaszający swoje oferty wykazywali, iż spełniają wszystkie wymagania określone dla realizacji świadczeń obowiązujących przepisach prawa. Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Czy NFZ wyręcza AOTMiT przy wycenie świadczeń?

2017-08-24

Niespełna dwa tygodnie temu na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczono projekt zmiany zarządzenia Prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. Propozycja nowego brzmienia załącznika nr 9 do zarządzenia, czyli tzw. charakterystyki JGP, odbiła się głośnym echem nie tylko w środowisku kardiologicznym, ale także wśród prawników specjalizujących się w prawie medycznym. W czym problem?

Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

„Dla kogo zmiany w IOWISZ-u będą korzystne?” – Artykuł mec. Katarzyny Fortak-Karasińskiej dla Polityki Zdrowotnej

2017-08-14

Po niespełna roku od uruchomienia systemu oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany w regulacji zawartej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zmierzające do doprecyzowania procedury uzyskiwania opinii o celowości inwestycji oraz, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, będące przejawem działań racjonalizatorskich w oparciu o wnioski płynące z praktycznego stosowania Instrumentu Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Aneksowanie zamiast umów? Komentarz mec. Katarzyny Fortak-Karasińskiej

2017-07-20

Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał zgodę od ministerstwa finansów na zmianę planu finansowego na rok 2017 i uruchomienie rezerwy celowej. Teoretycznie więc Fundusz może ogłosić konkursy dla świadczeniodawców, którzy nie znaleźli się w tzw. sieci szpitali. Pojawiły się jednak informacje, że NFZ rozważa zamiast konkursów aneksowanie umów. Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Rząd znów uderza w szpitale – Katarzyna Fortak-Karasińska o planowanej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej dla portalu Polityka Zdrowotna

2017-06-25

Zgodnie ze zmianami, które planuje ministerstwo zdrowia w najnowszej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, wkrótce ze szpitali znikną prywatne laboratoria diagnostyczne, stacje dializ, oddziały prowadzone przez podmioty zewnętrzne i pracownie wykonujące badania obrazowe. Jak uzasadnia MZ, wszystko po to, żeby na opłacalnych procedurach zarabiał publiczny szpital, a nie prywatne podmioty. Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny