Świadczeniodawco, zastanów się zanim podpiszesz aneks!

2014-03-17

NFZ stawia Cię pod murem? Możesz się bronić.  W obawie przed zerwaniem kontraktu, nie musisz zgadzać się na wszystkie przedstawione przez Fundusz zmiany warunków umowy. Co do zasady, umowa nie może zostać wypowiedziana z powodu braku zgody jednej ze stron na zmianę jej treści. Kontynuuj czytanie

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Komisje – NIE dla lekarzy

2014-03-14

Przepisy stanowiące, że lekarzom nie przysługuje prawo do występowania przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych są zgodne z Konstytucją RP. Tak 11 marca 2014 r. orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Kontynuuj czytanie

Katarzyna Włodarczyk

Katarzyna Włodarczyk

Aplikant Radcowski

Nierzetelny świadczeniodawca wykluczony na zawsze ?

2014-03-03

Każdy potencjalny świadczeniodawca ma prawo do składania swoich ofert w postępowaniach konkursowych prowadzonych przez NFZ. Niektóre oferty podlegają jednak odrzuceniu – m.in. oferty potencjalnego świadczeniodawcy, z którym wcześniej z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, oddział wojewódzki Funduszu rozwiązał umowę w trybie natychmiastowym.

Kontynuuj czytanie

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski