Świadczeniodawcy kontra NFZ w sprawie rehabilitacji

2017-09-04

W ostatnich miesiącach oddziały wojewódzkie NFZ ogłosiły konkursy na zawarcie umów dot. świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie: „fizjoterapia domowa”. Świadczeniodawcy zgłaszający swoje oferty wykazywali, iż spełniają wszystkie wymagania określone dla realizacji świadczeń obowiązujących przepisach prawa. Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Czy NFZ wyręcza AOTMiT przy wycenie świadczeń?

2017-08-24

Niespełna dwa tygodnie temu na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczono projekt zmiany zarządzenia Prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. Propozycja nowego brzmienia załącznika nr 9 do zarządzenia, czyli tzw. charakterystyki JGP, odbiła się głośnym echem nie tylko w środowisku kardiologicznym, ale także wśród prawników specjalizujących się w prawie medycznym. W czym problem?

Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

„Dla kogo zmiany w IOWISZ-u będą korzystne?” – Artykuł mec. Katarzyny Fortak-Karasińskiej dla Polityki Zdrowotnej

2017-08-14

Po niespełna roku od uruchomienia systemu oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany w regulacji zawartej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zmierzające do doprecyzowania procedury uzyskiwania opinii o celowości inwestycji oraz, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, będące przejawem działań racjonalizatorskich w oparciu o wnioski płynące z praktycznego stosowania Instrumentu Kontynuuj czytanie

Katarzyna Fortak-Karasińska

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny